Realizacja projektu

Realizacja projektu

Projekt realizowany będzie przez 36-miesięcy i 12 partnerów. Zrealizowanych jest  6 dni informacyjnych (w państwach docelowych), 5 szkoleń w krajach uczestniczących, 4 kamienie milowe, wykonane zostały studia przypadków w 3 krajach, 1 impreza zamykająca projekt.

Ramy projektu

Ramy projektu

Dodatkowe informacje na temat celów projektu i wyzwań naukowych, które doprowadziły do ​​utworzenia konsorcjum FORBIO i jego pomysłu.

Czytaj więcej na temat równoległego projektu SEEMLA z programu H2020.

FORBIO on Twitter

Latest on Twitter